Verksamhetspolicy

Verksamhetsutvecklingen i Mälarhamnar AB ska alltid ha sin utgångspunkt i kundens och intressenternas behov, krav och förväntningar. Vi skapar värde för våra kunder och involverar dem i att vara medskapande i att hitta förbättringar. Avgörande för hur vi lyckas få nöjdhet hos våra kunder är att våra medarbetare gör skillnad varje dag, är aktiva, ansvarstagande och motiverade till att tillsammans skapa resultat.

  • Vi finns till för ett hållbart näringsliv
  • Vi arbetar för hållbarhet
  • Vi involverar motiverade medarbetare
  • Vi skapar mervärden
  • Vi är i ständig utveckling
  • Vi har miljön i fokus
  • Vi ställer krav på våra leverantörer
  • Vi vill att alla medarbetare mår bra

Verksamhetspolicyn redovisar även om vi lever som vi lär. Hela verksamhetspolicyn kan du ladda ner via den här länken

Verksamhetspolicy 2023 som pdf