Historik

Hamnarna i Mälaren har en mycket gammal historia. Västerås och Köpings hamnar var med sitt strategiska läge vid Mälaren tidigt varit viktiga centrum för handel i Mälardalen.

Hamnen i Västerås är mycket äldre än staden, redan före år 1000 var platsen där Svartån mynnar ut i Mälaren en väl besökt marknadsplats. Under medeltiden skeppades järn från Västra bergslagen främst från hamnarna i Arboga och Köping – i viss mån också från Örebro – och det dröjde inte länge innan Västerås blev den mest betydande hamnstaden vid västra Mälaren.

Köping var tidigt ett centrum för handel och trafik. Det var tack vare sitt läge vid Mälarens innersta vik och i korsningen av den historiska öst-västliga kungsvägen och den gamla allfarvägen i nord-sydlig riktning från Bergslagen. För hyttornas och smedjornas produkter liksom för jordbruksalster från den bördiga Mälarbygden, blev hamnen i Köping den naturliga omlastningsplatsen.

År 1819 fick Mälaren förbindelse med Östersjön genom fullbordan av Södertälje kanal.

Från 2001 ingår hamnarna i Västerås och Köping i ett gemensamt bolag; Mälarhamnar AB.

2010 togs ett beslut om att öka kapaciteten i slussen i Södertälje och muddra farleden i Mälaren. Utbyggnaden av farleden i Mälaren och slussen i Södertälje medför även ökad säkerhet för sjöfarten på Mälaren. I klartext innebär detta att muddringen som kommer att genomföras i Mälarfarleden även tar hänsyn till säkerhetsmarginalen mellan fartygsbotten och sjöbotten. Hamnarna tar därmed ytterligare ett steg i historien som mycket viktiga knutpunkter för handeln till och från Mälardalsregionen.