Värdegrund och uppförandekod

Vår värdegrund och uppförandekod beskriver det vi anser är avgörande för vår verksamhets långsiktiga framgång. Våra intressenter, kunder, medarbetare, ägare, leverantörer, allmänhet och samhället ska känna sig trygga med hur vi tar ansvar för vår verksamhet.

Värdegrund

Vår värdegrund är Alltid bästa möjliga möte. Det innebär att i varje möte inom Mälarhamnar, med våra kunder och samarbetspartners, prövas vår förmåga att vara lyhörda, öppna och samarbetsinriktade. Samtidigt som vi är tydliga i våra roller och uppdrag. 

Uppförandekod

Genom att förstå förväntningar, visa respekt, stödja kollegor och  ta ansvar bidrar vi alla till vår gemensamma utveckling.

Hela dokumentet kan du ladda ner via den här länken Värdegrund och Uppförandekod.pdf