Just nu i hamnen

Ursäkta röran!  Det pågår byggprojekt i och i anslutning till Västerås och Köpings hamnar. En bra hamn ska bli ännu bättre. Normalt utförs samtliga arbeten utan att de påverkar vår produktion eller förmåga till leverans.

Pågående byggprojekt som gör en bra hamn ännu bättre

Kajer

Inga pågående arbeten.

Magasin

Inga pågående arbeten.

Övrigt

  • Nytt kontor (Köping).
    Förberedande åtgärder på Gamla Hamnvägen påbörjade.

Kommande byggprojekt:

  • Nytt kontor (Västerås).
  • Flytt av lossningsplats för ammoniak (Köping) start våren 2023
  • Renovering yttre Långkaj (Köping) start våren 2023.