Hamnutveckling

Hamnarna i Västerås och Köping rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och högre godsvolymer. Utvecklingen av Västerås hamn och Köpings hamn ingår som en del av Mälarprojektet, ett av Sveriges största sjöfartsprojekt. Här hittar du information om vad som händer 'just nu' i hamnarna.

Utveckling av Västerås och Köpings hamnar

Hamnarna i Köping och Västerås har genomgått en stor utvecklingsinsats. Mycket är gjort (se nedan under ’Färdiga projekt’), lite pågår (se ’Just nu i hamnen’) och några få delar kvarstår.

Utvecklingen innebär en upprustning av samtliga kajer och ytor, renoverande magasin, helt nya magasin och upplag, uppgraderad utrustning  och maskinpark, effektivare logistik, utvecklingsprojekt internt och tillsammans med kund och mycket mer. Ständig utveckling är viktigt för oss, så viktigt att det är en del av vår Affärs- och marknadsstrategi.

Utvecklingen innebär att magasinytorna ökar från cirka 72 000 kvadratmeter till 87 000 kvadratmeter och upplagsytorna från cirka 350 000 kvadratmeter till 370 000 kvadratmeter.

Via denna länk hittar du kartmaterial över hamnarna.

Färdiga projekt

Kajer:

 • Samtliga kajer i Västerås, inklusive energihamnen.
 • Inre långkajen och energikajen i  Köping.

Ytor:

 • Stora delar av ytorna i bägge hamnarna är renoverade med minst ny beläggning. En del ytor är förstärkte för ökad bärighet, gäller främst ytor direkt innanför de renoverade kajerna.
 • Bulkporten i Västerås, 10 000 kvm ny yta.
 • Påldäcket innanför 70-talskajen (Västerås) har renoverats för ökad
 • Fyr-kanten i Köping, 30 000 kvm ny yta
 • Utökad containerplan i och med rivning av Magasin 40 i Västerås.

Nya magasin:

 • Magasin 19 (Köping), 6 300 kvm.
 • Magasin 51 (Västerås), 5 200 kvm.
 • Magasin 52 (Västerås), 1 000 kvm.
 • Magasin 53 (Västerås), 2 000 kvm.
 • Magasin 55 (Västerås), 6 800 kvm.
 • Magasin 56 (Västerås), 2 200 kvm.
 • Magasin 57 (Västerås): 2 250 kvm.
 • Magasin 58 (Västerås), 2 000 kvm.

Renoverade magasin:

 • Magasin 1 (Köping)
 • Magasin 3 (Köping)
 • Magasin 38 (Västerås)
 • Magasin 39 (Västerås)

Rivna magasin:

 • Magasin K2 (Köping)
 • Magasin 33-35 (Västerås). Uttjänta magasin lämnar plats för magasin 55 och 57
 • Magasin 36 (Västerås). Uttjänta magasin lämnar plats för magasin 55 och 57
 • Del av Magasin 39 (Västerås)
 • Magasin 40 (Västerås). Uttjänt magasin lämnar plats för ytterligare yta för hantering av container.

Övrigt:

 • Fler och synligare sjömärken (Västerås och Köping)
 • Muddring hamnbassäng (Västerås och Köping)
 • Brandgarage på energilagringsområdet (Västerås)
 • Utrustning energihamnen (Västerås)
 • Dagvattensystem (Västerås och Köping)
 • Ny (tillfällig) gatebyggnad (Västerås)
 • Nytt tankställe (Köping)
 • Grindtorpsängen (Västerås): Utanför nuvarande hamnområdet, planerat för hamnverksamhet eller för etablering av företag med direkt anknytning till sjötransporter över kaj i Västerås.
 • Renoverat och utbyggt OFA-system (Västerås och Köping)
 • Energilagringsområdet har kompletteras med ytterligare tillgång till brandvatten, så kallat superbrandvatten (Västerås)

Mälarprojektet

Ombyggnationen av slussen, kanalen och åtgärderna i Mälarens farled är en viktig sjöfartssatsning för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter. När större fartyg kan gå på farleden är det möjligt att avlasta vägnätet, vilket är ett led i målet att mer gods ska kunna gå på järnväg och till sjöss.

När Södertälje sluss och kanal är ombyggd, farleden och hamnbassängerna muddrade samt en ombyggd Hjulstabro finns på plats, kan fartyg som är 160 meter långa, 24 meter breda och med ett djupgående av 7 meter (160 x 24 x 7) trafikera Mälaren. Nuvarande maxmått för fartyg är 135 x 18 x 6,8 meter. Med anpassningar i Södertälje, farled och hamnar (exklusive Hjulstabro) är maxmått för fartyg 140 x 24 x 7 meter.

Mälarprojektet påbörjades hösten 2016 med arbeten i Södertälje kanal. Sluss och klaffbro har ett planerad byggtid för färdigställande runt år 2027. Under perioden kommer avlysningar behöva ske under vissa byggmoment.

Muddring i farled och hamnar startades 2021 och färdigställdes hösten 2022.

Hjulstabron kom med i  Nationell Transportplan 2022. År för byggstart och färdigställande är ännu inte klarställt.

Läs mer

Här hittar du mer information om utvecklingen av Västerås och Köpings hamnar samt Mälarprojektet.

Hamnutveckling på Västerås stads webb

Hamnutveckling på Köpings kommuns webb

Mälarprojektet på Sjöfartsverkets webb

Södertälje sluss och kanal på Trafikverkets webb

Hjulstabron på Trafikverkets webb