Hållbarhetsredovisning

En hållbar hamn

Vi vill stolt presentera vår Hållbarhetsredovisning  - En hållbar hamn. Här kan du läsa om hur vi under 2022 jobbat med alla hållbarhetsaspekterna och FN:s 17 globala mål samt hur vi tar höjd för utveckling av vår verksamhet under 2023.

Hållbarhetsredovisning 2022 och Verksamhetsplan 2023 som pdf

”När vi fortsatt var fokuserade på att hantera pandemins konsekvenser slog nästa omvärldshändelse in – Rysslands invasion av Ukraina. Initialt såg vi risker till ytterligare negativa konsekvenser för vår verksamhet. Sammantaget kan vi vid summeringen av 2022 se att det blev det tvärtom. Kostnader för el och drivmedel har fortsatt öka men samtidigt har omsättningen och volymer slagit nya rekord.

Mälarhamnar har gjort vår hemläxa. Vi har ställt om, vi har anpassat oss, vi har ökat flexibiliteten, kompetensen och effektiviteten, vi har kostnadskontroll, vi har ökat omsättningen och marginalerna, vi har utvecklat samarbetena med våra kunder och deras uppfattning om oss i positiv riktning. Nu är det verkligen dags för politik och myndigheter att göra sin hemläxa. Staten hade tydliga ambitioner i avsiktsförklaringen om Mälarprojektet 2009. De miljö- och kapacitetsvinster som sågs möjliga redan för 13 år sen har bara ökat i behov och omfattning. Det finns politisk samsyn, målen är sedan länge på plats, beslut fattas i rätt riktning och tjänstepersoner tillsätts i syfte att underlätta och effektuera. Tydliga budskap kommer löpande i diverse olika uppföljningsrapporter beställda av politik och myndigheter – vi kan fortfarande inte skönja någon överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Mälarhamnar är en mycket viktig pusselbit för arbetet med att ställa om transportsektorn mot hållbara lösningar.

Vi kan göra världens skillnad och att det händer! Ja, det tänker i alla fall vi fortsätta arbeta för! ”

— Carola Alzén, VD Mälarhamnar, från Hållbarhetsredovisningens förord ’VD reflekterar’