Kundservice

På den här sidan erbjuder vi digitala tjänster för våra befintliga kunder.

Förhandsanmälan
Anmälan av fartyg inför anlöp till Mälarhamnar, samt avisering vid behov av färskvatten, lämning av avfall och sludge.

Containerinfo

Följ länken i rubriken för att hitta information kring dina containers.

Beställning av tjänster
Här kan du beställa servicetjänster via kundavtal.

Avfallshantering
Här finns information om vår avfallshantering.

Driftföreskrifter och ISPS
Här finns information om våra driftföreskrifter och om ISPS.

Entreprenörer
Här finns information till dig som kommer som entreprenör till oss.

Karta över hamnarna
Här finns kartor över hamnarnas utvecklingsplaner, tillträdesvägar samt kajer, pollare och körvägar.