Nyheter

23-06-30 Glad sommar med nya maskiner och ny mark

23-05-10 Ny linje till Polen

23-05-02 Lantmännen etablerar sig i Västerås hamn

23-04-03 Nytt magasin, Nya siffror och Nya medarbetare

23-03-30 Ny avfallslagstiftning

22-12-19 God Jul och Gott Nytt År önskar vi från Mälarhamnar

22-06-14 Hjulstabron med i Nationell transportplan

22-03-08 Remissvar Nationell transportplan

22-02-24 Hållbarhetsredovisningen är beslutad

22-02-02 Isbrytning i Mälaren ligger i nationens intresse / Regeringen tillsätter utredning

22-01-28 Vad gör vi på Mälarhamnar för en mer attraktiv sjöfart? / What do we do at Mälarhamnar? (8 av 8)

2022-01-26 Hur hamnar sakerna på hyllan? / How do things end up on the shelf? (7 av 8)

2022-01-24 Det handlar om pengar / It´s about money (6 av 8)

2022-01-21 Vi behöver en annan planering / Another planning, please (5 av 8)

2022-01-19 Lär av Europa / Learn from Europe (4 av 8)

2022-01-17 Inga fler utredningar – agera! / No further investigations – action! (3 av 8)

2022-01-13 Staten gör inte sin del för hållbara godstransporter / The Government does not do its part for sustainable freight transport (2 av 8)

2022-01-11 Nyttja den lediga kapaciteten / Use the avaible capacity (1 av 8)

2022-01-10 Mälarsjöfartens framtid/ The future for vessels in Lake Mälaren (0 av 8)

2021-12-20 Merry Christmas and celebration of the big 800

2021-11-30 17 200 kvm nya lagerytor / 17,200 new sqm in warehouses

2021-08-24 Muddring och nytt magasin invigt / Dredgin and new warehouses

2021-06-23 Sommarhälsning från Mälarhamnar / Summer greetings from Mälarhamnar

2021-06-01 Emelie Deymann anlöper Västerås / IWW is reality when Emelie Deymann arrives to Västerås

2021-05-18 Herrhamraleden / GAC agent för inlandssjöfart i Mälaren Herrhamraleden / GAC agent for IWW in Mälaren

2021-04-26 Nu trafikeras Västerås-Norvik med fartyg


Dokument:

Remissvaret till Nationell transportplan som pdf

Bilaga till DI som pdf