Järnvägsspår

Vi har över 9 000 meter järnvägsspår inom och i direkt anslutning till hamnarna. I Västerås finns 8 000 meter och i Köping 1 100 meter.

I Västerås finns ett rundspår från Mälarbanan och rangerbangården hela vägen ner till kajen och i Köping finns stickspår rakt i i hjärtat av hamnområdet.

Järnvägsspåren är öppna för alla järnvägsföretag som har nödvändiga tillstånd för järnvägstrafik samt de företag som har tillstånd att organisera järnvägstrafik.

I Järnvägsnätbeskrivningen finns information och villkor för trafikeringen.

Järnvägsnätbeskrivning som pdf

Spårkarta Västerås som pdf

Via denna länk hittar du fler kartor över Köpings och Västerås hamnar