Isbrytning, bogsering och transport

De isbrytande bogserbåtarna Athos och Anund är en säker garanti för framkomlighet i Mälaren och Mälarhamnars hamnområden, även under vintrar med mycket is. Vi erbjuder även transport av besättningsmän och lots till och från ankringsplats i Västerås hamnområde.

Under vintertid finns information om vintersjöfart och aviserade trafikrestriktioner, issituationen och isbrytarnas verksamhetsområde på Sjöfartsverkets hemsida.

Det är Rederi Mälarstaden som utför isbrytning, bogserhjälp och transport. För prisuppgifter se Prislistan

Beställning sker direkt till Rederi Mälarstaden;