Avfallshantering

Mälarhamnar AB arbetar för att begränsa den mängd avfall som uppkommer i samband med vår verksamhet. För att minimera påverkan på miljön är det viktigt med en bra hantering genom sortering av olika fraktioner. Enligt svensk lagstiftning är det förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall.

Behov av att lämna avfall ska vara anmält senast 24 timmar före anlöp (eller senast när fartyget lämnar lastningshamnen om resan varar mindre än 24 timmar).

Enligt ny avfallslagstiftning (implementering av EU-direktiv, 2021) ska fartyg föranmäla behov av att lämna avfall uppdelat enligt Marpol I-VI. Mottagningshamn ska sedan verifiera och lämna kvitto till fartygets befälhavare. För korrekt anmälan tillika underlag för avfallskvitto ska formulär användas.